Kiến thức Nam dược

GS Đặng Văn Ngữ sinh ngày 4/4/1910 tại An Cựu, thành phố Huế trong một gia đình nhà nho nghèo. Từ thuở ấu thơ, ông đã tỏ ra là một học sinh xuất sắc…

Giáo sư Hồ Đắc Di là bác sĩ y khoa đầu tiên, người sáng lập Trường đại học Y Hà Nội và làm chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam từ ngày thành lập tới 1984….

Lê Hữu Trác hiệu là Hải Thượng Lãn ông. Sinh 12/11 năm Canh Tý (1720) tại thôn Văn Xá, làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương….