Phạm Ngọc Thạch

Lương y Phạm ngọc Thạch là một nhà bác học lớn, có nhiều công trình nghiên cứu y học được đánh giá cao trong và ngoài nước….